Latest Post
7th Std topic 1 Living world : Adaptation and Classification : objective and question and answer. Class 10 Science &Tech. Part 1 Chapter 1 Gravitation 7th std Topic -1 Living world adaptation and their classification part-1,2,3,4,5. Chemistry radicles : Acidic radicle and Basic Radicale Natural Resource – Air, Water and Land Topic -1 Part -1st Heredity and Evolution Topic-1, Part-2nd Notes, Question-answer Maharashtra State board by PHD Science Gyan.com Standard 9th भारतीय रसायनशास्त्र : एक रहस्य (भारतीय रसायन शास्त्राचा इतिहास ) 6th Std.science topic-1 Natural Resources Air, Water, Land (AIR)
Nov
2020
1

भारतीय रसायनशास्त्र : एक रहस्य (भारतीय रसायन शास्त्राचा इतिहास )

मित्रांनो एकविसावे शतक हे विज्ञानयुग म्हणून ओळखले जाते. या युगात वावरतांना आजसुद्धा   इंग्रजी मानसिकतेचे अनेक मेकॉलेचे  मानसपुत्र असे म्हणाताना  आढळतील की, प्राचीन भारतातील  भारतीयांना , विज्ञान माहीत नव्हते  भारतीय केवळ त्याचीच उपासना करणारे व कर्मकांडात  अडकले होते. ते विज्ञान समजून घेणारे नव्हते.